Jj27001

商品番号 - Jj27001
和名 サトキマダラヒカゲ
学名 Neope goschkevitschii goschkevitschii
産地 北海道・陸別町
品質 A-
雌雄
由来 野外採集
状態 裏面展翅
価格 700円
商品特徴

お問い合わせ