Jj27632

商品番号 - Jj27632
和名 サトキマダラヒカゲ
学名 N. goschkevitschii goschkevieschii
産地 香川県・高松市
品質 A-
雌雄
由来 野外採集
状態 展 翅
価格 1,000円
商品特徴 春型

お問い合わせ