Jj27631

商品番号 - Jj27631
和名 サトキマダラヒカゲ
学名 Neope goschkevitschii goschkevitschii
産地 香川県・まんのう町
品質 A-
雌雄
由来 野外採集
状態 展 翅
価格 700円
商品特徴 四国産

お問い合わせ