Na04801

商品番号 - Na04801
和名 新 キイロオナガタイマイ
学名 N. thyastes thyastinus
産地 ペルー
品質 A
雌雄
由来 野外採集
状態 三角紙
価格 800円
商品特徴

お問い合わせ